Zoals bij alle vormen van zorg

0
84
Rate this post

Psychologische behandelingen kunnen worden gebruikt voor verschillende diagnoses en aandoeningen, bijvoorbeeld depressie, angstsyndroom, persoonlijkheidsstoornis en andere vormen van geestesziekte, waaronder zelfbeschadigend gedrag. Daarnaast zijn er psychologische behandelingen die zich richten op pijn en stress, stoppen met roken en andere veranderingen in levensstijl.

Psychologische therapieën kunnen worden gebruikt als een op zichzelf staande behandeling of samen met medicatie of andere behandelingen. Zoals bij alle vormen van zorg, moet de behandeling worden afgestemd op de individuele behoeften van de persoon die de behandeling ondergaat.

Psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van behandeling voor geestesziekten of moeilijkheden die iemand ondervindt en die te maken hebben met gedachten, gevoelens en gedrag.

Psychotherapie houdt in dat er een samenwerkingsrelatie tot stand komt tussen de therapeut en de persoon die behandeld wordt – de cliënt. De therapeut kan psycholoog zijn of een ander beroep hebben dat wordt aangevuld met een opleiding in psychotherapie, zoals arts, socioloog of verpleegkundige.

PsychotherapieOver het kader wordt samen beslist. Therapeut en cliënt zijn het samen eens over het onderwerp en de doelen van de behandeling. Beiden zijn het ook eens over het behandelingskader, bijvoorbeeld hoe vaak en hoe lang men bijeenkomt.

Psychotherapie heeft een goed gedocumenteerd effect op verschillende vormen van geestesziekten, zoals depressie en angststoornissen, eetstoornissen, slaapproblemen, persoonlijke crises en samenlevingsproblemen. Psychotherapie wordt meestal individueel uitgevoerd, maar kan ook in groepsverband worden uitgevoerd voor volwassenen en kinderen, en voor gezinnen of paren.

Gemeenschappelijke specialisaties in psychotherapie

Het verschilt in hoe de psychotherapeut de betekenis van de symptomen ziet en tot welke veranderingen de behandeling moet leiden.

Cognitieve gedragstherapie, of CGT, is een behandelingsmethode die onder meer put uit de leerpsychologie, de cognitieve psychologie en de sociale psychologie. Als therapie houdt het meestal in dat de cliënt zijn manier van denken, handelen en omgaan met zijn eigen interne ervaringen verandert. Het is erop gericht dat de cliënt in staat is zijn pijnlijke ervaringen, gevoelens, gedachten en gedragingen te beïnvloeden. Dit wordt gedaan doordat de therapeut een methode aanleert om te werken met verandering van denken en gedrag. Hierdoor kunnen probleemsituaties tegelijkertijd worden beïnvloed en aangepakt, terwijl de cliënt geleidelijk zijn gevoelens en ervaringen leert accepteren.

De behandeling wordt gedurende een beperkte tijd actief begeleid met discussies en huiswerk waarbij de cliënt nieuwe benaderingen kan uitproberen en volgen. Bij kinderen en adolescenten wordt de behandeling gewoonlijk aangevuld met contact met ouders/verzorgers om informatie uit te wisselen of om aandacht te besteden aan de zorg van de ouders voor het kind.

Traumagerichte CGT met blootstelling

Traumagerichte cognitieve gedragstherapie met blootstelling is gebaseerd op de bekende principes van extinctie-leren. Deze vorm van therapie wordt vaak gebruikt om posttraumatische stressstoornis te behandelen.

PsychotherapieBlootstelling betekent dat de persoon, in gecontroleerde vormen, wordt blootgesteld aan datgene wat ongemak en leed veroorzaakt. Samen met zijn therapeut kan de persoon in werkelijkheid of tijdens voorstellingen de traumatische gebeurtenis doornemen en er herhaaldelijk over praten.

Mindfulness-gebaseerde cognitieve therapie

Mindfulness-gebaseerde cognitieve therapie is een speciaal ontworpen CGT-programma met de nadruk op meditatie. De methode legt sterk de nadruk op mindfulness-oefeningen om het vermogen te vergroten om aandacht te schenken aan gedachten, gevoelens en lichamelijke ervaringen met een niet-waarderende houding.

CGT-therapie met blootstelling en reactiepreventie kan worden gebruikt om obsessieve-compulsieve stoornis (OCD) te behandelen. De methode is erop gericht de cliënt te helpen in het reine te komen met zijn obsessies zonder dwanghandelingen uit te voeren.

Exposure betekent dat de therapeut de cliënt stap voor stap blootstelt aan datgene wat de angst en het ongemak veroorzaakt. Respons preventie betekent dat de therapeut de cliënt niet toestaat om de angst te neutraliseren door middel van wassen, controlerend gedrag en rituelen. In plaats daarvan kan de kip geleidelijk leren af te zien van dwanghandelingen of ontwijkende gedragingen.

Dialectische gedragstherapie, DBT, is een vorm van cognitieve gedragstherapie die gericht is op het verminderen van zelfdestructief gedrag bij mensen met een emotioneel instabiele persoonlijkheidsstoornis, EIPS (voorheen borderline persoonlijkheidsstoornis).

DBT werd oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met suïcidale neigingen en zelfbeschadiging met een emotioneel instabiele persoonlijkheidsstoornis. Later werd de inspanning aangepast aan andere soorten problemen die ook bij deze personen voorkomen, zoals verslaving, eetstoornissen, depressie en posttraumatische stress.

DBT is in de eerste plaats gericht op het verminderen van suïcidaal en zelfdestructief gedrag, maar ook van ander gedrag dat de behandeling belemmert of bemoeilijkt en de kwaliteit van leven ernstig aantast. Op lange termijn is het de bedoeling de betrokkene te leren een innerlijk emotioneel evenwicht te vinden, het dagelijks leven beter te beheren en een zinvol leven te leiden.