Voorlichting over gebruik psychofarmaca bij zwangerschap en borstvoeding schiet te kort

0
63
Rate this post

PandoraNews Medicatie Special, november 2005

Door Froukje Bos, planagent van de Pandora Foundation,

Bij de PandoraHelpdesk en op het Pandoraforum worden veel zorgen gevraagd over het effect van psychotrope medicijnen met betrekking tot vruchtbaarheid, conceptie, moederschap en borstvoeding.

Stichting Pandora houdt er rekening mee dat patiënten/gebruikers en direct betrokkenen geen of onvoldoende informatie en hulp krijgen. Men geeft aan dat het begrip van de participerende medicus vaak tekortschiet, ook wetenschappelijk onderzoek biedt geen passende oplossing.

Er zijn verschillende onzekerheden.

Vanwege de geweldige betekenis van het niet maken van blunders, zoeken patiënten en hun huishoudens waakzaam naar informatie en zoeken ze ook naar verificatie van informatie om er zeker van te zijn dat deze correct is. Met het hoge gebruik van antidepressiva, vooral onder vrouwen, is het indrukwekkend dat de opleiding zo kort duurt.

Op 7 augustus 2001 kopte Metro al: ‘Meer angst tijdens zwangerschap dan na zwangerschap’: ‘Angst tijdens de zwangerschap is veel typischer dan postpartum angst. De zwaarte tijdens de zwangerschap kan net zo negatief zijn als na de geboorte, blijkt uit onderzoek aan de Universiteit van Bristol.

Uit het onderzoek blijkt dat depressie meestal optreedt in de achtste maand van de zwangerschap. Het gevoel treedt ten minste acht maanden na de geboorte op. Psychoanalyticus Jonathan Evans bestudeerde de stemming van meer dan 9000 (!) dames. Postpartumdepressie treft ongeveer 10 procent van de vrouwen.

In de 8e maand van de zwangerschap heeft meer dan 13 procent van de vrouwen te maken met angst.’

Info is beschikbaar in fragmenten. Op 29 maart 2004 publiceerde www.nu.nl het bericht ‘Prozac kan gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind’: ‘Aanstaande vrouwen die Prozac of verschillende andere medicijnen gebruiken om hun depressie te bestrijden, kunnen de geest van hun aanstaande kind schaden.

Pediatrische wetenschappers van de University of North Carolina in de VS hebben hiervoor gewaarschuwd.

Zowel Philip Zeskind van de universiteit als zijn team vergeleken baby’s van vrouwen die tijdens de zwangerschap Prozac, Seroxat, Zoloft of Celexa hadden gebruikt met die van vrouwen die geen serotonineverhogende medicijnen hadden gebruikt. De meerderheid van de kinderen in de eerste groep had een verstoord neurologisch systeem.

De baby’s beefden bijvoorbeeld heel erg en kregen vaak één rustfase ingesloten, in plaats van verschillende fasen door te maken. De studie toonde niet aan of de serotonine een langetermijneffect heeft op de hersenen van de baby’s of dat de baby’s pas “ontwenningsverschijnselen” hebben nadat ze het via de moeder hebben ingenomen.

Zeskind wil niet beweren dat aanstaande vrouwen de medicijnen niet mogen slikken, maar vindt wel nader onderzoek nodig waarbij niet alleen moet worden aangenomen dat de antidepressiva onschadelijk zijn.’

De FDA in de Verenigde Staten (www.fda.gov/medwatch/safety) waarschuwde ook tegen het gebruik van SSRI’s tijdens de zwangerschap, met name met Effexor (venlafaxine): ademhalingsondersteuning, evenals sondevoeding. Dergelijke problemen kunnen optreden tijdens verzending.” Maar in ons discussieforum blijkt dat niet alle artsen dit soort meldingen kennen of meenemen in de besluitvorming over de behandeling van hun eigen patiënten. Een vrouw schreef op ons discussieforum over haar dilemma:

Ik gebruik zelf Effexor en voel me er echt uitstekend in. Deze week zijn we naar een gynaecoloog geweest om te vragen of het veilig is om zwanger te worden terwijl je een antidepressivum slikt. Dit was geen probleem, zijn reactie was: “Doe het gewoon, het is nog erger voor de aanstaande jongere om een ​​depressieve moeder te hebben dan een moeder die een SSRI slikt”. aantal milligram.

Hij begreep Effexor ook echt niet zo goed en toen ik vroeg hoeveel milligram gerechtvaardigd was, kon hij het niet adresseren. Ik heb ook de farmacoloog gebeld en ook hij zei dat het helemaal niet veilig is om Effexor te gebruiken. En ik vind dat was zo uitdagend, 3 specialisten naast elkaar gezet en dezelfde vraag stellen en alle 3 op een andere manier antwoorden.

Zelf ben ik absoluut geen voorstander van het gebruik van een antidepressivum tijdens de zwangerschap, hoewel deze niet teratogeen zijn gebleken (inleiden g tot misvormingen), maar weegt de suggestie dat je kind verslaafd geboren wordt en ook nog eens opstartproblemen heeft mijns inziens zeer zwaar.

Bovendien zijn de langetermijneffecten van het geneesmiddel niet bekend. Wat als je kind ziek wordt, dan vraag je je zeker altijd af of het door de medicijnen komt of… en daar moet je ook weer mee leren leven.’

Patiënten/gebruikers stellen vaak zeer precieze vragen, zoals het aantal milligrammen dat ze wel of niet kunnen gebruiken.

Ook geven zij voorzorgsinformatie om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met het gebruik van psychofarmaca in relatie tot hun kinderwens. De Pandora-structuur heeft in feite een van de belangrijkste vragen opgeleverd, aanvankelijk voor lithium en depressie, maar toch worden dezelfde vragen gesteld voor alle psychotrope medicijnen.

Veelgestelde vragen aan de Pandora-helpdesk over het gebruik van lithium en antidepressiva tijdens de conceptie, zwangerschap en ook borstvoeding:

 • Heeft het gebruik van een antidepressivum of lithium door mannen invloed op de conceptie?
 • Heeft het gebruik van een antidepressivum of lithium door de moeder invloed op de bevruchting?
 • Hoe lang voor de conceptie moet ik stoppen met het gebruik (M/V)?
 • Kan ik een antidepressivum of lithium gebruiken terwijl ik zwanger ben?
 • Kan ik beginnen met het innemen als ik tijdens de zwangerschap depressief word?
 • Heeft het zin om een ​​ander soort antidepressivum of lithiumvoorbereidingswerk te gebruiken als ik zwanger wil worden? Is het bekend of het ene medicijn meer of minder onveilig is dan het andere?
 • Heeft het zin of is het zelfs nodig om de medicatie aan te passen als ik momenteel in verwachting ben en ook last heb van nadelige gevolgen voor het ongeboren kind?
 • Is het mogelijk/ heeft het zin om het antidepressivum of lithiumpreparaat tot een bepaald minimum te beperken. Opgeven is voor mij geen alternatief.
 • Welke afweging moet ik maken? wat is het meest verschrikkelijke om te stoppen met antidepressiva en om depressief te worden tijdens de zwangerschap of om ermee door
 • te gaan? Hoe zit het met lithiumpreparaten?
 • Heeft een pasgeboren kind ontwenningsverschijnselen als de mama een antidepressivum slikt?
 • Mag ik borstvoeding geven als ik antidepressiva gebruik? Moet ik stoppen/niet beginnen met borstvoeding als ik antidepressiva gebruik of van plan ben te gaan gebruiken?
 • Kan ik borstvoeding geven als ik lithium gebruik? Moet ik wel/niet beginnen met borstvoeding als ik lithium gebruik of wil gaan gebruiken?
 • Precies dezelfde zorgen net als zwangerschap kunnen ook worden gesteld met boirst voeding: maakt de dosering uit? Is het ene antidepressivum wezenlijk gevaarlijker dan het andere?
 • Enkele bepaalde zorgen over zwangerschap:

Overstappen van Anafranil naar Fevarin om de resultaten op de komende jonge duif te beperken.Overstappen van Camcolit naar Litarex.Volgens mijn arts is kraamtijd met clomipramine haalbaar. Forum/04 -06 -2004.Ik ontmoedig mijn antidepressivum clomipramine.

Volgens mijn psychoanalyticus zou dit medicijn echt schadelijk zijn tijdens de zwangerschap. Hij gaf me de mogelijkheid om Prozac te gaan gebruiken, dit zou minder schadelijk zijn, maar de blijvende effecten zijn onbekend. Forum/28 -06 -2004.
Factoren om te overwegen uitgedrukt door mensen:.

 • Stress en ook angst zijn zeker niet goed voor de baby.
 • Als ik me niet echt goed voel, kan ik geen gezond en evenwichtig kind baren.
 • Wetenschap in beweging.

In een gesprek met dr. Evelyn Schaafsma, hoofd wetenschapswinkel Groningen en prof.dr. Lolkje de Jong-van den Berg, apotheker/epidemioloog, docent epidemiologie, hoofd standaardapparaat Sociale Drogisterij en tevens Farmaco-epidemiologie aan het College uit Groningen (RUG), bespreken we de ervaringen en vragen we ook naar de Pandora-helpdesk. We zoeken naar mogelijkheden om betere informatie te bieden en realiseren ons ook dat de wetenschap zich nog in een pioniersfase bevindt.

Er is absoluut niets bekend over kraamtijd en borstvoeding rond veel materialen en het is moeilijk om er in het algemeen iets over te zeggen. Er wordt vermeld dat je altijd de toestand van de moeder moet afwegen tegen de mogelijke verwonding van de jongere. Stoppen is niet per se de beste service, zeker niet snel!

Individuen herkennen doorgaans (ook) weinig over mogelijke gevaarlijke effecten voor het kind, daarom is de beoordeling zo moeilijk en zal ook de keuze apart moeten worden gemaakt. De wetenschap is momenteel volop in beweging in de zoektocht naar begrip op dit gebied.

Onderzoekers spreken zowel over de effecten als over de bijwerkingen van psychofarmaca met betrekking tot ‘de fase van het moederschap’. Vooral aan het einde van de zwangerschap lijkt het gevaar te bestaan ​​dat de zuigeling zeker onder invloed van antidepressiva (‘verslaafd’) zal zijn.

Baby’s moeten vaak op de intensive care worden verzorgd om van de gewoonte af te komen na distributie (van psychotrope medicijnen).

Het advies wordt gegeven om 4 weken voor de geplande verzenddatum uit te faseren, zodat het kind geen hoog niveau meer heeft bij de geboorte. Momenteel wordt internationaal onderzoek gedaan naar de impact van SSRI’s tijdens de zwangerschap. Er zijn risico’s aan borstvoeding vanwege het feit dat het kind de medicijnen nog niet zelf kan verwerken en het ook niet kan innemen met melk.

Daarbij geldt bovendien het volgende: sommige artsen stellen het wel in staat, mede omdat de dame zich niet echt schuldig mag voelen. Het is een optie die moet worden gemaakt onder begeleiding van de arts. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vermeldt vooraf niet over SSRI’s en ook verpleging in het boek ‘Drugssurveillance, medicijnen, materniteit en verpleging’ ‘Drug suggereert geen verpleging’.

Er zijn details bekend over de uitscheiding van SSRI’s in moedermelk. Dit is vrij laag voor paroxetine, sertraline, fluvoxamine (<3%) en relatief hoog voor citalopram en fluoxetine (de laatste soms tot < 3%) en ook vrij hoog voor citalopram en fluoxetine (de laatste vaak ongeveer > 10%) . Daarom wordt fluoxetine niet aanbevolen voor gebruik tijdens het geven van borstvoeding (ook gezien de lange tijd dat dit medicijn in het lichaam van de moeder blijft).

Desalniettemin, als de moeder het momenteel heeft gebruikt tijdens de zwangerschap, kan ze het tijdens de borstvoeding blijven gebruiken. Desalniettemin zijn er ook nog ongunstige effecten van fluoxetine op de borstvoeding gerapporteerd, die verder onderzoek behoeven. Er is een keuze voor het gebruik van de eerste 3 aangewezen geneesmiddelen als er nog een keuze gemaakt moet worden (bijvoorbeeld bij postnatale klinische depressie).

Bij paroxetine wordt geadviseerd dit na de laatste voeding in te nemen en eventueel een avondvoeding over te slaan omdat deze medicatie wordt gebruikt rond 4-6 uur na inname de hoogst mogelijke concentratie in de melk bereikt.

Zie uitwisseling van ervaringen en vragen van (toekomstige) klanten op Pandoraforum www.stichtingpandora.nl en actuele berichtgeving op de Pandora-website www.medicijnwijzer.nl en in PandoraNieuws.

Publicaties:.

 1. Niet-receptplichtige geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding; wat kan ik doen, wat kan ik meenemen?’, zowel KNMP/WINAP als Science Store Groningen. Te verkrijgen bij uw drogist.
 2. Boek: RIVM, geneesmiddelenbewaking, medicijnen, zwangerschap en borstvoeding, 2003 ISBN 90-74027-21-0.
 3. www.cbg-meb.nl: informatie en publicaties: 8 september 2005: (College voor de Beoordeling van Geneesmiddelen) CBG-analyses gebruiken paroxetine in de kraamtijd. http://www.cbg-meb.nl/nl/nieuws/act05/act0509b.htm – Idem 8 september 2005: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) analyseert Seroxat in kraamkliniek.
 4. Medical Get In Touch With 29 april 2005. 60 nr 17: ‘Getatoeëerde hersenen’, Cock Swaab: Medische professionals onderschatten de teratogene effecten van medicijnen.