Overzicht Wet Bopz en nieuwe wetgeving

0
24
Rate this post

Hieronder vindt u een overzicht van recente besluitvorming rond de Wet Bopz en het nieuwe wetgevingstraject, officiële reacties van Stichting Pandora en nieuws uit de media. Bredere berichtgeving vindt u onder de algemene rubriek dwang/et Bpz en in onze dwanspecials.

Rapportage en besluitvorming

 • Algemeen Overleg Tweede Kamer 2 oktober a.s. over Kabinetsstandpunt Derde evaluatie Wet Bopz
 • Tweede Kamer, 29 september 2008
 • Brief minister van Justitie over voortgang van de herziening Wet bopz, 23 september
 • Tweede Kamer der Staten-Generaal, 23 september 2008
 • Kabinet eens over wetsvoorstel Zorg en dwang
 • Ministerie van VWS, 27 juni 2008
 • Wijziging voorwaardelijke machtiging en dwangbehandeling 1 juni in werking
 • GGZNederland, Ledennieuwsbrief 12, 3 juni 2008
 • Kabinetsstandpunt eindrapport derde evaluatie Wet Bopz
 • Ministerie van VWS, 30 mei 2008
 • Evaluatierapport: ‘Voortschrijdende inzichten’ derde evaluatie Wet Bopz (eindrapport)
 • Ministerie van VWS, 25 mei 2007
 • Minderheidsstandpunt Lise Broekaar, beleidsmedewerker Stichting Pandora, inzake eindrapport derde evaluatie Wet Bopz
 • Pandorasite, 21 mei 2007
 • Evaluatierapport observatiemachtiging
 • Ministerie van VWS, 1 februari 2008
 • VWS overzicht met betrekking tot evaluatierapport Wet Bopz
 • Ministerie van VWS, 25 mei 2007
 • VWS overzicht van kamerstukken m.b.t. de Wet Bopz
 • Ministerie van VWS

Pandora reacties

 • Cliënt heeft geen baat bij nieuwe dwangwet
 • Lise Broekaar, beleidsmedewerker Stichting Pandora, Psy.nl, nr. 9 2007
 • Minderheidsstandpunt Lise Broekaar, beleidsmedewerker Stichting Pandora, inzake het eindrapport derde evaluatie Wet Bopz
 • Pandorasite, 21 mei 2007
  Voor eerdere reacties op de besluitvorming rond de Wet Bopz, zie de PandoraNieuws Dwangspecials