Overdracht vrijwilligersactiviteiten en stopzetten kantoororganisatie Stichting Pandora

0
124
Rate this post

Sinds 1 februari 2010 worden alle door vrijwilligers uitgevoerde Pandora-taken, inclusief alle vrijwilligers door ervaring, zeker overgedragen aan de Stichting Cliëntenvereniging-Stemsamenwerking. Het gaat om de Pandora Helpdesk, de Pandora Clinical Depression Line, de Pandora-informatie ‘Ooit een typisch persoon ontmoet? … en vond je het leuk?” en het Pandora Online-forum.

Sinds diezelfde dag is de arbeidsovereenkomst van de deskundige medewerkers feitelijk ontbonden en is de werkplaats gesloten.De internetsites www.werkenpsyche.nl en ook www.zogeknogniet.nl zijn uit de lucht. www.stichtingpandora.nl blijft voorlopig online

De keuze van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, Welzijn en Sport om de architectuursubsidie ​​van Stichting Pandora in het kader van het gewijzigde subsidiestelsel van Particulieren, Gehandicapten en Ouderen Organisaties nagenoeg geheel af te bouwen, gepresenteerd op 1 januari 2009 is verantwoordelijk voor deze.

Bestuur en directie hebben heel lang op allerlei manieren geprobeerd om oplossingen te vinden voor de economische problemen, maar zonder succes. Bovendien bleek in de zomer van 2009 dat alle bij het Ministerie van Welzijn, Welzijn en Sport ingediende taakvoorstellen waren afgewezen als gevolg van het architectonisch karakter van de projecttaken. Per saldo waren dit structurele uitgaven voor de Pandora-structuur zonder inkomsten uit bouwkundige of meerjarige arbeidshulpmiddelen. Het bestuur van de Pandora-structuur had hierdoor echter geen andere keuze om de bouwkosten te verlaten.

  • Hiermee komt een einde aan de unieke werkwijze van Stichting Pandora: het combineren van ervaringsvaardigheid, professionaliteit en vertrouwen en verbeeldingskracht. Juist door deze combinatie heeft Pandora Structure vanuit methode op onafhankelijke wijze invulling kunnen geven aan de kritische functie ‘luis in het haar’.
  • Gezien de oprichting in 1964 heeft de Pandora-structuur zich feitelijk ingezet voor het versterken van de (rechts)positie van en tevens het imago van personen met psychische en/of psychische problemen.

Het benodigde is bereikt. De Pandora Foundation was het allereerste bedrijf in Nederland dat begon met het aanbieden van gegevens aan instellingen, scholen en bedrijven door (ex-echtgenoot)psychiatrische patiënten zelf (1971). Veel mensen zijn door de Pandora-campagne ervan uitgegaan dat ‘ooit een normaal individu tevreden gesteld? en ook … vond je het leuk? Er zijn zowel een reeks films als documentaires gemaakt vanuit het oogpunt van een klant, waaronder de speelfilm ‘Kid of the Sun’ en de met Gouden Kalf bejubelde documentaire ‘Levenslied’.

Er is rente betaald voor de maatschappelijke en tevens arbeidsmarktplaatsing van personen die daadwerkelijk psychische problemen hebben of hebben gehad.

De Pandora Foundation stond eveneens aan de basis van de oprichting van verschillende organisaties, bestaande uit de Labyrinth Foundation en ook de Type Platform Insurance Polis en ook Job. Het standpunt van de klant wordt nu serieus genomen en ervaringskennis wordt breed erkend en gewaardeerd. Voor andere wapenfeiten, zie achtergrond.

Het bestuur van Stichting Pandora zet zich de komende jaren in om bij te dragen aan de continuïteit van de (vrijwillige) taken van Pandora bij Stichting Cliëntenvereniging-Stem Samenwerking. Wij denken mee met de doelstelling van Cliëntenbond-Voice om te streven naar de bekendheid van een landelijk opererende, basisklantenorganisatie in de GGZ met een goede regionale spreiding van uitstekende waarde. Zo’n bedrijf is belangrijk om de risicoplaatsing van (ex)psychiatrische patiënten te verbeteren.