Controle van materialen en voorwerpen bestemd voor contact met voedsel

0
101
STRUCTUUR
Rate this post

Het waarborgt de gezondheid van de consumenten door middel van een adequaat en uniform niveau van controle en toezicht over de gehele voedselketen, in het bijzonder zorgt het voor:

Toezicht op geregistreerde en erkende levensmiddelenbedrijven, bevordering van de invoering van effectieve zelfcontrolesystemen en adequate opleidingscursussen;Monitoring en onderzoek van residuen van contaminanten en niet-toegestane stoffen in voedsel;

Beheersing van primaire productie en gewasbeschermingsmiddelen (gebruik, verkoop, residuonderzoek), streven naar duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;

Controle van de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water en toezicht op planten en gebieden met respect voor watervoorziening;

 • Surveillance en controle van door voedsel overgedragen ziekten in samenwerking met de SISP.
 • VS PSYCHIATRISCHE DIAGNOSE EN ZORGSERVICE (S.P.D.C.)
 • PRESENTATIE VAN DE SPDC

De Dienst voor Psychiatrische Diagnose en Behandeling (SPDC) is een operationele eenheid van het Sant’Andrea-ziekenhuis, dat ook de zetel is van de Faculteit Geneeskunde en Psychologie van de Universiteit van Rome.

De SPDC zet zich in voor de zorg en hulp aan mensen met een kritieke en ernstige psychische aandoening. Het garandeert: vrijwillige opnames, opnames in de Verplichte Zorg (TSO) en dringende advieswerkzaamheden door toegang tot de Spoedeisende Hulp.

De SPDC draagt ​​ook bij aan opleidingsactiviteiten voor studenten van de opleiding en specialisatieopleidingen Medische Wetenschappen, voor de opleiding Verpleegkundige Wetenschappen en voor die van Revalidatietechnicus.

STRUCTUUR

De Operationele Eenheid heeft momenteel:

 • 6 kamers met twee bedden, voorzien van toilet en airconditioning. De kamers zijn voldoende voor veiligheidsnormen.
 • een kamer die wordt gebruikt als een gemeenschappelijke ruimte, een woonkamer genaamd, waar een televisie staat.
 • een binnenplaats (klooster), die toegankelijk is vanuit de woonkamer, is de enige plek waar gerookt mag worden.

Buiten de afdeling is er een wachtkamer voor bezoekers, gemeenschappelijk met de polikliniek en het dagziekenhuis.

De SPDC is toegankelijk via een deur die altijd gesloten is en die wordt geopend door de operators.Binnen in de SPDC hangen, uitsluitend voor bewakingsdoeleinden en zonder registratie, camera’s die de gemeenschappelijke ruimtes (gang, woonkamer, binnenplaats) filmen.

TOEGANG TOT DE DIENST

De Dienst Psychiatrische Diagnose en Verzorging verleent de hospitalisatiedienst via de specialist die 24u/24u de dringende consultatiediensten verricht en die door de SEH-arts wordt gebeld volgens de kleurcode die aan de ingang is toegekend (triage).

De prioriteitscodes, elk aangeduid met een kleur, komen overeen met evenveel urgentieniveaus om patiënten te helpen, niet op basis van de volgorde van aankomst, maar op basis van de prioriteit van hun probleem.

TOEGANG TOT DE DIENSTDe patiënt kan op de spoedeisende hulp komen met een verzoek tot ziekenhuisopname en/of specialistische dienst:

 • op voorstel van de medische nooddienst en van 118
 • op voorstel van de CSM-arts
 • op voorstel van de huisarts
 • op voorstel van de particulier specialist
 • op eigen beslissing of van een familielid

Er zijn geen wachtlijsten voor ziekenhuisopname of begeleiding, die zo snel mogelijk uitgevoerd worden door de dienstdoende arts.

Aan het einde van het consult wordt een specialistisch rapport in de PS-map vrijgegeven. Het niet beschikbaar zijn van bedden op de afdeling zal de aanvraag in andere ziekenhuizen activeren.