Geestesziekten: oorzaken, symptomen en behandeling

0
84
Rate this post

Emotioneel welzijn is de kern van geestelijke gezondheid en helpt ons een goed leven te leiden en de dagelijkse uitdagingen aan te gaan.

Tegelijkertijd is geestelijke gezondheid een term die wordt gebruikt om de afwezigheid van geestesziekte aan te geven. In dit artikel zullen we bespreken: Als we het over geestesziekte hebben, bedoelen we een brede term die veel dingen omvat stoornissen die invloed hebben op hoe we ons voelen, denken en gedragen. Het ontstaan van geestesziekten wordt beïnvloed door:

 • Erfelijke factoren;
 • Externe omgeving;
 • Dagelijkse gewoonten;
 • Hersen biochemie.

Symptomen van geestesziektePsychiaters zeggen dat geestesziekten kunnen voorkomen ongeacht leeftijd, geslacht of sociale status. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat 25% van de Roemenen op een bepaald ogenblik aan een geestesziekte lijdt. Helaas worden mensen met een geestesziekte door anderen gestigmatiseerd, wat behandeling en integratie in de samenleving bemoeilijkt.

Symptomen van geestesziekte

Geestesziekten kunnen worden onderverdeeld in verschillende soorten, elk met zijn eigen symptomen, maar sommige van deze aandoeningen hebben een aantal gemeenschappelijke symptomen, zoals:

 • verminderde of overmatige eetlust;
 • slapeloosheid of hypersomnia (te veel slaap);
 • afstand van geliefden;
 • terugtrekking uit gewone activiteiten en hobby’s;
 • aanhoudende vermoeidheid;
 • gebrek aan empathie;
 • medisch onverklaarbare pijn;
 • hopeloosheid, hulpeloosheid;
 • mogelijke visuele, auditieve hallucinaties (stemmen die hij of zij niet kan stoppen)
 • gebruik van drugs of alcohol;
 • gevoelens van verwarring, geïrriteerdheid, woede, angst, droefheid of angst;
 • frequente ruzies met familieleden;
 • onaangename, terugkerende gedachten die niet gecontroleerd kunnen worden;
 • suïcidale gedachten;
 • lichamelijk letsel aan anderen;
 • moeilijkheden of onvermogen om dagelijkse activiteiten en taken uit te voeren.

Indeling van geestesziekten

De voornaamste categorieën van geestesziekten zijn: angststoornissen. Mensen met angststoornissen ervaren een verhoogd en buitensporig gevoel van angst voor bepaalde situaties of voorwerpen. Zij ervaren ook lichamelijke symptomen zoals tachycardie, zweten, droge mond, beven, spierspanning en gevoelens van angst en paniek.

De diagnose angst wordt gesteld wanneer iemand zijn reactie op een situatie niet kan beheersen, of wanneer die reactie ongepast is, of wanneer de angst de normale dagelijkse activiteiten van de betrokkene belemmert. Gegeneraliseerde angststoornis. Een persoon ervaart voortdurend gevoelens van angst, vaak buitensporig, ook in verband met alledaagse dingen waarbij er geen reden lijkt te zijn om angstig te zijn.

Aanvalstoornis. Een persoon ervaart een of meer paniekaanvallen. Een paniekaanval is een plotselinge episode van buitensporige angst (dood of waanzin) die gepaard gaat met extreme lichamelijke gewaarwordingen: tachycardie, duizeligheid, dreigend flauwvallen, beven, wazig zien, keelpijn, ademhalingsmoeilijkheden, zweten, droge mond, en andere. De persoon is ervan overtuigd dat er een ramp op komst is.

Agorafobie. Dit is een stoornis die wordt gekenmerkt door de angst van een persoon om naar openbare plaatsen te gaan, om door veel mensen omringd te worden, angst voor situaties die paniek kunnen veroorzaken waaraan hij niet kan ontsnappen, en angst om door anderen te worden beoordeeld.

Symptomen van geestesziekteSpecifieke fobieën. Er zijn angsten voor bepaalde situaties, voorwerpen, planten, dieren. Voorbeelden: claustrofobie (angst voor nauwe ruimten), acrofobie (angst voor hoogtes), arachnofobie (angst voor spinnen), enz.

Wanneer iemand onaangename, ongewenste en steeds terugkerende gedachten heeft (obsessies) die leiden tot de noodzaak om activiteiten te herhalen (dwanghandelingen), spreken we van dwangneurose (OCD). […]

Voorbeelden hiervan zijn, maar zijn niet beperkt tot, overdreven handen wassen, dingen controleren of schoonmaken. Als deze activiteiten niet worden uitgevoerd, ontstaan sterke gevoelens van stress en angst, die de dagelijkse activiteiten en relaties van die persoon aanzienlijk kunnen belemmeren. De diagnose OCD kan worden gesteld wanneer obsessies meer dan een uur per dag in beslag nemen en de levenskwaliteit van de betrokkene ernstig aantasten.