Borderline

0
19
Rate this post

Borderline is een veel voorkomende ziekte. In Nederland hebben naar schatting tussen de 150.000 en 250.000 mensen borderline en het aantal stijgt. Over het algemeen komt het 3 tot 4 keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen.

Borderline komt vaak voor het eerst tot uiting tussen de 17 en 24 jaar. Dit is een periode wanneer men zelfsstandig gaat wonen, gaat studeren of werken en nieuwe vrienden maakt, een periode met grote veranderingen dus. Tussen het 20e en 30e levensjaar zijn de problemen het grootst. Daarna zullen de klachten bij veel mensen verminderen. Maar bij periodes met veel stress kunnen de klachten weer heftig worden. Het hangt van de persoon zelf, hetgeen wat hij/zij meemaakt, en de behandeling af hoe de klachten ontwikkelen. Bij de meesten zullen de klachten in de loop der tijd verminderen, anderen leren hoe ze met hun klachten het beste om kunnen gaan, en sommigen blijven veel last van hun klachten houden.

Moeilijk te herkennen

De verschijnselen van borderline kunnen ook bij andere psychische stoornissen voorkomen. Daardoor kan het lastig zijn om borderline te onderscheiden van bijvoorbeeld een depressie, angststoornis, of een alcohol/drugsverslaving. Het komt ook voor dat borderline juist samengaat met een van deze psychische stoornissen.

Verschijnselen

Hieronder zijn de verschijnselen van borderline opgenoemd. Mensen waarbij meerdere verschijnselen voorkomen, kunnen een borderlinestoornis hebben.

  • Impulsiviteit: Mensen met borderline beginnen vaak enthousiast aan iets, maar stoppen er na een paar weken al mee (bijvoorbeeld een studie of een baan). Ook hebben zij vaak schulden, omdat ze impulsief aankopen doen.
  • Zwart-wit denken: Mensen met borderline vinden iets heel erg leuk of juist helemaal niet. Of voelen zich super of waardeloos.
  • Stemmingswisselingen: Een positieve stemming kan bij iemand met borderline ineens omslaan naar een negatieve stemming. Iets wat ze een minuut daarvoor nog geweldig was is daarna totaal waardeloos.
  • Moeilijk alleen kunnen zijn: Mensen met borderline zijn extreem bang om in de steek gelaten te worden. In een relatie testen ze telkens of ze in de steek gelaten worden. Een klein meningsverschil kan al leiden tot het uitmaken van een relatie/vriendschap. Hun verwachtingen van de ander zijn zo hoog dat niemand daaraan kan voldoen. Hierdoor heeft iemand met borderline vaak wisselende relaties/vriendschappen.
  • Weinig zelfvertrouwen: Mensen met borderline zijn erg gevoelig voor opmerkingen, ze beschouwen deze vaak als kritiek.
  • Zelfverwonding en zelfdoding: Veel mensen met borderline snijden zichzelf in hun lichaam. Hun gevoelens zijn zo heftig dat het snijden hun oplucht, op dat moment doet het hun dan ook geen pijn. Daarna voelen ze zich erg schuldig. Ook denken zij vaak aan zelfdoding. Eén op de tien mensen met borderline sterft door zelfdoding.
  • Dissociatieve verschijnselen: Soms hebben mensen met borderline momenten dat ze ‘er even niet meer bij zijn’. Soms weten ze ook niet precies wat er gebeurd is. Dit noemt men dissociëren. Dagdromen is bijvoorbeeld een vorm van dissociëren.
  • Psychotische verschijnselen: Soms hebben mensen met borderline psychostische periodes. Ze zijn dan verward en kunnen stemmen horen die er in werkelijkheid niet zijn. Meer over psychosen kun je hier lezen>>

Oorzaken

De onderstaande factoren kunnen van invloed zijn op de ontwikkeling van een borderline stoornis. Dit hoeft dus niet het geval te zijn bij iedereen met een borderline stoornis. Vaak gaat het om een combinatie van factoren.
Biologische factoren: Aanleg is de belangrijkste biologische factor. Heftige emoties, impulsief gedrag en snel angstig zijn, kunnen in de aanleg van mensen aanwezig zijn: men wordt hiermee geboren.
Sociale factoren: Bij mensen met een borderline stoornis is vaak sprake geweest van traumatische ervaringen in de vroege kindertijd, zoals verwaarlozing, sexueel misbruik, scheiding van de ouders.
Persoonlijke factoren: Door die traumatische ervaringen voelden ze zich in hun kindertijd erg onveilig en hebben ze grote moeite anderen te vertrouwen.